imageimageimageimage
  ไหห้าไหกับวิถีชีวิตไทยโซ่ง
  ไหห้าไห เป็นเอกลักษณ์วิถีชีวิตไทยโซ่งที่แสดงถึงความรอบคอบในเรื่องอาหารการกิน และการถนอมอาหาร หากขึ้นบ้านไทยโซ่งก็จะพบไหทั้ง 5 เรียงรายอยู่เกือบทุกบ้าน ได้แก่ ไหเกลือ ไหหน่อไม้ ไหปลาร้า ไหกะปิและไหมะขาม
   
  เรือนไทยโซ่ง  
  เรือนหรือเฮือนไทยโซ่งทำจากวัสดุธรรมชาติได้แก่ ไม้ไผ่และไม้ต่างๆ เสาเรือนทำด้วยไม้ทั้งต้น โดยช่างจะเลือกไม้เนื้อแข็งมีง่ามไว้สำหรับวางคานและพื้นบ้าน พื้นบ้านทำด้วยไม้ไผ่สับหรือทุบให้แบนเป็นชิ้นๆ แผ่ออกเป็นแผ่นติดกันเรียกว่าฟาก
   
  การแต่งกายของชาวไทยโซ่ง
  การแต่งกายของชาวไทยโซ่งแต่เดิมนั้น โดยปกติผู้ชายจะไม่นิยมใส่เสื้อ นุ่งเพียงส้วงก้อม(กางเกง)ขาสั้น เอาผ้าหรือกระเป๋าฝักคาดเอว ในกระเป๋าใส่ยาสูบ หากออกไปทำงานนอกบ้านจะใส่เสื้อก้อมชาย(เสื้อแขนยาว)กับส้วงก้อมชาย(กางเกงขายาว)
   
  การอพยพของชาวไทยโซ่ง
  ไทยโซ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2322 ด้วยเหตุที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์ตีเมืองล้านช้างและให้ทัพเมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทันต์และเมืองม่วยซึ่งเป็นเมืองของลาวทรงดำ ตั้งอยู่ริมเขตแดนเวียดนามเหนือ
   

  เยาวชนไทยโซ่ง

  image

  พิธีเสน

  image

  อาหาร

  image

  การแต่งกาย

  image

  วัดหนองปรง

  image

  การโอ้สาว

  image

  เฮือนไทยโซ่ง

  image

  การทอผ้า

  image

  image

  อ่านต่อ...

  ประวัติความเป็นมา

  ไทยโซ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนตอนกลางซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมของชนเผ่าไท ต่อมาคนไทได้อพยพลงมาทางใต้มาตั้งหลักแหล่งที่เมืองแถงหรือปัจจุบันคือเมืองเดียนเบียนฟู ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจีนทางตอนใต้และตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เมืองแถงเคยอยู่ใต้การปกครองของเมืองหลวงพระบาง

  ประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ประเทศหนึ่ง ผลการสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาตามชาติพันธุ์และตระกูลภาษาที่มีอยู่ในประเทศไทยพบว่ามีภาษาทั้งหมด 70 ภาษา โดยจำแนกตามตระกูลภาษา 5 ตระกูลภาษา

  ได้แก่ ภาษาตระกูลภาษาไท จำนวน 24 กลุ่มภาษา ภาษาตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก จำนวน 23 กลุ่มภาษา ภาษาตระกูลภาษาจีน-ทิเบต จำนวน 21 กลุ่มภาษา ภาษาตระกูลภาษาออสโตรเนเชียน จำนวน 3 กลุ่มภาษา และภาษาตระกูลม้ง-เมี่ยน (แม้ว-เย้า) จำนวน 2 กลุ่มภาษา (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2545: 5, สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2549: 5, สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2540, สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2547)

  image

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.