1. ได้คลังข้อมูลตัวบท (text) กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง และได้ข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจากสถานที่จริงและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ให้ข้อมูลภาษาที่อยู่ในชุมชนไทยโซ่ง

  2. ได้ช่องทางการเข้าถึงคลังข้อมูลตัวบทโดยผ่านทางเว็บไซด์การจัดการเอกสารและข้อมูลภาษาไทยโซ่ง (Thai Song Dam’s language documentartion website)

  3. ได้ทราบโครงสร้างนิทานไทยโซ่งผ่านการวิเคราะห์ตัวบทนิทานไทยโซ่งโดยวิธีการวิเคราะห์และตีความตามแนวทฤษฎีไวยากรณ์เชิงระบบและหน้าที่ (Systemic Functional Linguistics)

  4. ได้ข้อมูลตัวบทต่างๆ เช่น เรื่องเล่า นิทาน เพลงขับ สุภาษิต คำพังเพย และได้ข้อมูลที่เป็นวีดีทัศน์สามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยโซ่ง ในหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งศึกษาอยู่และในสถาบันการศึกษาที่สนใจด้านชาติพันธุ์ไทยโซ่ง

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.