ในประเทศไทย

  • ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ ไผ่หูช้าง โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

  ศูนย์นี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ด้วยความริเริ่มของอาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม ผู้ที่มีเชื้อสายไทดำ ศูนย์นี้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.ให้เยาวชนตระหนัก ซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  2. ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 3. ฟื้นฟูการเขียนภาษาไทยโซ่ง 

  สิ่งของจัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ มาจากการรวบรวมและได้รับบริจาคจากผู้สูงอายุ   ไทดำในชุมชนไผ่หูช้าง ส่วนเอกสารความรู้เกี่ยวกับภาษาไทดำ ภาษาไทยโซ่ง ได้มาจากการรวบรวม สำเนาเอกสาร จัดซื้อหาโดยอาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม และได้รับบริจาคในรูปของวิทยานิพนธ์ หนังสือ ส่วนเรื่องราวในบ้านไผ่หูช้าง ได้รวบรวม ศึกษาค้นคว้า วิจัยโดยอาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม  เรื่องราวต่างแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของไทดำ บ้านไผ่หูช้างวิถีชีวิตของไทดำ ประเพณีวัฒนธรรมที่บ้านไผ่หูช้าง

  ในต่างประเทศ

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.