1. เพลงร้อนรำพัน

  - “จูซ่อเบาะซ้อนมอนลัวเบาหนากั๊ว ก็มางินเสืองจาก่าวมาเป็นเค้า โอซูจางค้น ค้นเรื่องห้องแต่จ้าว แต่กวามเก่าตานายมาเกินเล้ยแม่นน่ะโอ ฮามางินแนเสืองสาวกายเมืองเอ้ย เอ็ดซือจีไหล้อยู่แกมจำไก้แจ๋เล้ย เอ็ดซือจีไหล้เหน็บซ่อเบาะไม้มาอยู่บ้านข่วงเมืองเดียวแอ๋เล้ย เสืองมักเปงน่ะ ย่านแต่ ย่าน แต่จีเป็นแนวนกกะทาน่ะกองปั๊วะล่บ่ ย่านแต่จีเป็นคั๊วะอ่อนน่ะแดง อยู่บั๊วะกวายหนองน้ำ กองถ้าห่าฝน อย่าแปงกั๊วหงำฮอดแฮงน่ะ อย่าแปงกั๊ว ย่านแต่จีเป็นแนวปากะแยงนอนเขียงป้าฟัก ซำบ้านบ่าวน้อยท่าโล้มันอยู่หลักห่างน้องเยี่ยมบ่เห็น จีเป็นบ่เป็นปางเลาเห้าซูอดทนเอ้ย ซาจิ้มลองจิ้มลองเบิ่ง ถ้ามันบ่เกองเหน้าเจาจู้ ซูอย่าไปป่อยวางเสียก่อนเน้อ สะเมอสะมาแอ๋เน้อ จู้เพามันเหลือเล้ย เครือเพามันว่างเล้ย ถ้าซูเป็นหม้ายสาวเฒ่าแมฮ้าง ฮาจีสออิ้นแต่ปัญญาก่อนเน้อ จูเสี่ยวเกี้ยวแต่จ้าวโกนเก่าฮีตคลองเอ้ย”

  นายรวม  จันทร์อยู่บ้านท่าโล้ จังหวัดเพชรบุรี

   

  2. เพลงประกอบการเล่นของผู้ใหญ่

  เพลงประกอบการเล่นของผู้ใหญ่(อิ้นกอนหรือเล่นลูกช่วง)

  หญิง               

  แปงหน่าเพชรพลีเอ้ย เฮาเลอะมาเจือกันอิ้นเจนหน้าดำเย้อ เจนหน้าแหล้ มายแก่งแก้ฟ้อน  อ่อนจูโกนเกินเล้นบ่าวเพชรพลีฮาเอ้ยฮา

  ชาย               

  โอ้อานีเย้อ มาเย้อหล้ามาเย้อ เห้าซูตอดมะข่ายมาหาดอน เห้าซูตอดมะกอนมาหาหล้าตอดขึ้นฟ้า มะข่ายโยนโหงโยนโหงเน้อสาวหล้าเอย สาวเขายอยฮาเอ้ยฮา มะกอนสาเหลือง เพามีจู้กวงเมืองฮับมะไหล้เน้อหล้าเน้อ

  หญิง

  ฮับเน้อมะกอนสายฝ้าย หล้าผู้ฮ้ายตอดเส่าว์อย่าหมางอย่าหมางเล้ย

  ชาย

  ฮับเน้อหล้าฮับเน้อ ถ้าซูฮับมะไหล้ ฮาจีไปสอผ้าซูเล้ยหล้าเล้ย

  หญิง

  มายัก ๆ มาหยอง ๆ เอ็ดคะนองติดคะแนงมายืนอยู่ตางหน้า ฮาบ่ฮู้จักหล้ามาซังมาซัง

  ชาย               

  ลุต๊กจีมาสอไหล้ ลุค่อฮ้ายจีมาสอฮังเกองมี ฮามาจีมาสอแปผืนดีไว้ห่มปางหน้า ว่าจีมาสอผ้าผืนน้อยไว้ห่มปางกอนเน้หล้าเอ้ย

  หญิง               

  สอยัก ๆ สอหย้อย ๆ สอห้าฮ้อยสิบหมื่นแสนสอเกินเล้ย เห้าซูเมือสอกะเจ้างัวหลาย เห้าซูเมือสอกะเจ้ากวายมะ กะเจ้าลานหมะแสนสวน ปูเบานวนอยู่กะสวนบางจ๊าง หมะหน้ากว้างอยู่กะสวนบางแพ แปผืนดีอยู่กะเมืองพม่า ผ้าผืนกว้างอยู่กะเมืองเหญ๋าลัดธี ถ้าซูหยะไหล้ผ้าน้อยผืนดีแล้วฮาอีมอบเห้าซูเน้อหล้าเน้อ

   

  นายเลี่ยม  เมฆอ่อน และนางสำเภา  เมฆอ่อนบ้านท่าโล้ จังหวัดเพชรบุรี

   

  3. เพลงโต้ตอบ

  เพลงแกนญาง

  ชาย –หญิง 

  แกงปลาซิวบีบขี้ฮ้องแป๊บ แกงมะแปบเร็วได้เร็วดี แกงมะปลีน้ำหลำปื้ดปื้อ บ่ไหล้

  ซื้อมันส่วนไหลมา เอ้าเฮือะนะเฮือะ

  ชาย        

  เอ้าฉาดนะฉาด ไปตลาดเหม็ดอัดเหม็ดเก ขึ้นเฮือเมล์เฮือเมล์ตกน้ำ ไปเข้าถ้ำละไป

  จับโตเกีย ไม่มีเมียล่ะก็อย่างนี้แหละ อดข้าวอดปลาจนหูตาแฉะ กริ้ว ๆ

  หญิง         

  หมอปี่เอ้ยอย่าเพิ่งเมื่อยแขน หมอแกนเอ้ยอย่าเพิ่งเมื่อยก้อย จียกสาวน้อยเห้าบ่าวหมอแกนเมียหมอปี่ก้นขี้แงน ๆ เมียหมอแกนเอวบางร่างน้อย ผู้น้อยจ้อยขี้มุกาหลัง บ่เป็นซังฮูหลังเด็กน้อย แก้วหยดย้อยคือผู้สาวเขายอย เฮือเฮือะ

  ชาย           

  โฉบอีบุ้ง อีบุ้งเต่านา งูสิงสาหาไหล้หากิน หามะไหล้กินข้าวกับเกลือ มะเขือจ้ำแจ๋ว

  หน่วยเลาแห่วต้มส้มต้มหวาน น้ำตาลหยอดน่อยเด็กน้อยชอบกิน ช้า ชะ

  หญิง         

  กินมะเผือะกินตื่มขี้แข้ว กินมะแห้วกินแก้ง่วงนอน มาอิ้นกอนกับบ่าวเพชรพลีเฮื้อเฮือะ

  ชาย        

  คนไหนเชียร์เพลงมารำเสียเองเถิดเอย (ซ้ำ)

  หญิง         

  ฉันบอกกับพ่อเนื้อเย็น ฉันรำไม่เป็นเถิดเอย (ซ้ำ)

  ชาย           

  ใครว่าเธอรำไม่เป็น เมื่อกี้ฉันเห็นรำแน่ไปเลย (ซ้ำ)

  หญิง         

  ฉันบอกกับพ่อเอวอ่อนฉันว่ายังก่อนดอกเอย (ซ้ำ)

  ชาย        

  รำเถิดนะแม่งามทรัพย์ ตำรวจไม่จับดอกเอย (ซ้ำ)

  หญิง         

  คนไหนเป็นแฟนเชิญมารำแคนเถิดเอย (ซ้ำ)

                 

  เพลงแกนแล่น

  ชาย        

  รำมา ๆ คนสวยอย่าช้าร่ำไร เห็นพี่นี้รำไม่สวยไม่อยากรำด้วยหรืออย่างไร เห็นน้อง

  รำสวยพี่ออกรำด้วยออกจะตาย

  หญิง      

  รำมา ๆ คนสวยอย่าช้าร่ำไร เห็นน้องรำไม่สวยไม่อยากรำด้วยหรืออย่างไร เห็น

  พี่รำสวยน้องอยากรำด้วยออกจะตาย

  ชาย        

  สี สี สี สีซออยุธยา ใครเก่งใครรำออกมา ๆ แพ้แล้วหนาทำท่าไม่ดีๆ

  หญิง      

  สี สี สี สีแพร่อยุธยา ใครเก่งให้รำออกมา ๆ ช้า ๆ แพ้แล้วหนาทำท่าไม่ดี ๆ

  ชาย        

  หงส์ ๆ ๆ อย่าทะนงไปนัก ปีกของเจ้าจะหัก ลงไปปักกลางหนอง ยามเมื่อฉันแลมอง

  หงส์ทองขยับปีกบิน ๆ

  หญิง      

  ต้นตาลโอนเอนสองต้นโอนเอน ๆ มัวคุยกันอยู่ที่ไหน ๆ มาจนสายจนเพล

  ชาย        

  ซอยอดซอแขนงซอยอดซอ ๆ พรุ่งนี้จะไปตลาด ๆ ไปซื้อกระดาษมาวาดจอมอ

  หญิง      

  ต้นเนียมใบเนียมแขนงเนียมยอดเนียม ๆ พระเอกก็อยู่ในหนัง ๆ สวยจังก็ยังไม่เทียม

   

  เพลงแกนแกร

  ชาย        

  เอ๋ยช่อดอกรักกลัวอกจะหักเสียแล้วหล่อนจ๋า กลิ่นหอมโชยมาเมื่อเวลาสายัณห์ เมฆน้อยลอยมากลั่น ๆ มาใกล้กันเมื่อฉันรักเธอ ๆ

  หญิง      

  เอ๋ยช่อจงกลฉันรักทุกคนฉันจึงได้รำ ๆ กลิ่นหอมโชยมาเมื่อเวลาสายัณห์ เมฆน้อยลอยมากลั่น ๆ มาใกล้กันเมื่อฉันรักเธอ ๆ

  ชาย        

  เอ๋ยช่อมะแฟงฉันรักเสื้อแดงฉันจึงได้รำ ๆ กลิ่นหอมโชยมาเมื่อเวลาสายัณห์ เมฆน้อยลอยมากลั่น ๆ มาใกล้กันเมื่อฉันรักเธอ ๆ

  หญิง      

  เอ๋ยช่อตะแลงแกงฉันรักหมอแคนฉันจึงได้รำ ๆ กลิ่นหอมโชยมาเมื่อเวลาสายัณห์

  ชาย –หญิง

  กลางคืนนอนฝัน กลางวันนอนละเมอ นอนละเมอถึงเธอทุกคืน ๆ

  หญิง      

  เอ๋ยช่อมะไฟฉันรักพี่ชายฉันจึงได้รำ

  ชาย –หญิง

  กลิ่นหอมโชยมาเมื่อเวลาสายัณห์ เมฆน้อยลอยมากลั่น ๆ มาใกล้กันเมื่อฉันรักเธอ ๆ

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  ชาย

  รักเอ๋ยรักเอาเชือกมาชักรักไม่เหหัน ๆ รักอะไรไม่เท่า ช้า ชะ รักอะไรไม่เท่า เหมือนหนุ่มสาวรักกัน

  ชาย –หญิง

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  หญิง

  ยามเมื่อพี่รักน้ำต้มผักยังชมว่าหวาน ๆ ยามเมื่อพี่ชัง ช้า ชะ ยามเมื่อพี่ชัง คงจะไปนั่ง

  ประจาน

  ชาย –หญิง

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  ชาย

  พี่รักน้องมาเฮิงตั้งแต่หมอเมิงนั้นยังไม่ตาย ๆ พี่รักน้องแต่เด็ก ช้า ชะ พี่รักน้องแต่เด็ก

  ตั้งแต่เป็นเด็กเลี้ยงควาย

  ชาย –หญิง

   

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  หญิง

  พี่บอกรักน้องมาเฮิงตั้งแต่หมอเมิงนั้นยังไม่ตาย ๆ น้องรอให้พี่มาขอ ช้า ชะ น้องรอให้พี่มาขอ ตั้งแต่คุณพ่อน้องยังไม่ตาย

  ชาย –หญิง

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  ชาย

  มีผัวเสียเถิดหนูแดงเวลาผัวแพงจะหาผัวยาก ๆ ผู้ชายเดี๋ยวหนีกันหมด ช้า ชะ ผู้ชายเดี๋ยวหนีกันหมด จะอดชิมรสผู้ชาย

  ชาย –หญิง

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  หญิง

  พี่บอกให้น้องมีผัว กงการของตัวกันแต่เมื่อไหร่ ๆ น้องจะอยู่เป็นสาว ช้า ชะ น้องจะอยู่ เป็นสาว ให้หน้าน้องขาวนวลใย

  ชาย –หญิง

   

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  ชาย

  แม่ดอกบัวกลางสระจะบานคอยพระหรือบานคอยเณร ๆ หากว่าบานคอยพี่ ช้า ชะ หากว่าบานคอยพี่ ไว้บานพรุ่งนี้ตอนเย็น

  ชาย –หญิง

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  หญิง

  แม่ดอกบัวกลางสระไม่ได้บานคอยพระไม่ได้บานคอยเณร ๆ น้องจะบานคอยพี่ ช้า ชะ น้องจะบานคอยพี่ วันพรุ่งนี้ตอนเย็น

  ชาย –หญิง

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  ชาย

  สวยเอ๋ยสวยแท้ลูกสาวไผแน้ละสวยจริงตาหวาน ๆ เธอสวยไม่มีที่ติ ช้า ชะ เธอสวยไม่มี  ที่ติ เหมือนดอกมะลิเริ่มบาน

  ชาย –หญิง

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  หญิง

  โอ้พ่อช่อพลับพลึง ให้พี่คิดถึงหนองปรงบ้างนา ๆ น้องจัดงานไทยทรงดำ ช้า ชะ เชิญเที่ยวงานไทยทรงดำ วันที่สิบเมษา

  ชาย –หญิง

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

  หญิง

  โอ้พ่อช่อจำปาขอให้เทวาคุ้มครองป้องกัน ๆ ขอให้โชคดีมีชัย ช้า ชะ ขอให้โชคดีมีชัย ขอพระรัตนตรัยจงคุ้มครอง

  ชาย –หญิง

   

  หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย หน่อย นอย นอย ช้า ชะ หน่อย นอย นอย น้อย นอย หน่อย เอย

   

  นายเลี่ยม  เมฆอ่อน และนางสำเภา  เมฆอ่อน บ้านท้าโล้ จังหวัดเพชรบุรี

   

  เพลงแกนญาง(แคนเดิน)

  1. ช.ญ.

  ผู้บ่าวกินก๊บ ขี้จ้านต๊บมือ บ๋าวกิ๋นเขี๋ยด ขี้จ้านเหยี๊ยดมือ สาวกินมัน ขยันต๊บมือ

  2. ช.ญ.

  อิ้นเสีย อิ้นเสีย ไต๋อิ้นเสีย ตั่งแต๊นี่ เมื่อหน้าเอ็ดนา หันหลังเส่าย์ฟ้า หันหน้าเส่าย์ดิน สองมือ

  งมขี้ต๋มในน้ำ สองมือกร้ามขี้ดินในนา สองมือคว้าข้าวสุกในหม้อ ผู้โกยมาป้อแล่นซะแล่น

  ซาย แม่นายไปซ่อน ฟ้าแหลดฮ้อน ผู้ซ่าลัดตาง เอ้า เฮื้อ นะ เฮื้อะ กูวาแล่ว    กูวาแล่ว

  3. ช.ญ.

  กิ๋นแกงหอย อย่าลืมไม่แก๊ะ ไม่แก๊ะจิ้มหัวยิ่มเส่าย์กัน
  จู๊บตางหัวมานัวตางต้อง ป้อนข่าวน้องเยียดเส่าย์ฮูหลัง
  จุ๊บมื่อนี่ จุ๊บมื่อนี่ จุ๊บมื่อฮื่อ ให้เซาลือไปฮอดมื่อโม้น
  เอาไว้จิ่มก้นผู้บ๋าวทรงดำ เอ้า เฮื้อ นะ เฮื้อะ…. กูหวาแล่ว กูหวาแล่ว

  4. ช.ญ.

  ผ้าผืนดำมางำหัวปั๊ว โอ้บ่าวหูหนั๊วะ จุก๊น จุก๊น
  กินแกงหอยอย่าลืมไม้แกะ ไม้แกะจิ้มหัวยิ้มเส่าย์กัน เส่าย์กัน

  5. ช.ญ.

  ฟ้อนโยก ๆ ฟ้อนโยก ๆ ดือบ่อเจ๊กจับหมูเอ้า เจี้ยะอา บึก ๆ เอ้าโฮละฮึก
  บะหมี่เอ๋ย ป๊ะเจี๊ยวเอ๋ย เจี๊ยะอา บึ๊ก ๆ

  6. ช.ญ.

  จะอิ้นกันแต้ หางแย้ แหย่มา จะเอ้ จะเอ ขาเป๋ลืมเบิ่ง
  ได้กันแล่วขาแป้วช่างมัน เอา เฮื้อ นะ เฮื้อะ กูหวาแล่ว กูหวาแล่ว

  7. ช.ญ.

  จึ้ม จึ้ม จึ้ม จึ้ม อย่าลืมชู้เก่า ชู้เก่าเคยเล่น ให้เต้นเข้ามาจะได้เห็นหน้าเห็นตาชื่นใจ คนสวยเอ๋ย    

  สละลมเลยเสียเมื่อไหร่ล่ะ ชู้เก่าเจ้าเกิดมารับเอาเถิดอีแม่ทรามวัย

  8. ช.ญ.

  แกงปลาซิงบีบขี้ฮ้องแป๊บ แกงมะแป๊บ เร็วได้เร็วดี
  แกงหัวปี๋น้ำดำปึ๊ดปื้อ บ่อได้ซื้อมัน ส่วนไหลมา

  9. ช.ญ.

  เอาอิ้นกันแต้ หางแย่แหย่มา หางแย่ต่อแขน หางแลนต่อขา                           

  ยะอิ้นกันแต้หางแย้แหย่มา เอ้า เฮื้อ นะ เฮื้อะ

  10. ช.ญ.

  บาวน้อย ๆ ยกลอนเอื้อมไหล่ ยางใหญ๋ ๆ เซามาอิ๋นเสีย  เซาอยะมีเมีย กองให้เหม็ด

  เบือน ห้า แบ่ววาล้าก็เบิ่งน้ำกัน น้ำกัน แบ่ววาล้า ก็เบิ่ง น้ำกัน น้ำกัน

  11. ช.ญ.

  สาวน่อยน่อยขอดซอยเอื้อมไหล่ สาวใหญใหญ่นุ่งซิ่นต๋อหัว สาวมีผัวนุ่งซิ่นสองซ่อน

  ยามเสาฮ้อนนุ่งแต๋ผืนเดียวเอาเฮื้อ นะ เฮื้อะ กูหวาแล่ว กูหวาแล่ว

  12. ช.ญ.

  สวยแด งามแด บอเอาจังซี่จีเอาจังเลาย์
  ดีกว่านี่บ่อหน้าบ่อมี เอาเฮื้อ นะ เฮื้อะ กูหวาแล่ว กูหวาแล่ว

  13. ช.ญ.

  บ้านน้องอยู่นี่บ้านพี่อยู่ไกล (ซ้ำ) ไม่รักพี่ไม่มา เหยียบต้นหญ้าน้องตาย

  14. ช.ญ.

  พี่ทอดแขนมาน้องจะลาแขนไว้ ไม่กลัวแขนหลุดน้องจะฉุดพี่ไป
  ไม่จริงเหมือนดังว่า ให้ตามไปหล่า (ด่า) ที่หัวกระได
  ถ้าน้องขี้แบ้ว ให้ติดกันแห้วตายเอย ถ้าพี่โกหกให้ตกนรกจริงเอย

  15. ช.ญ.

  ชูวะ ชูวะ ขโมยลักงัวบุฮั้วคะ คะ ขโมยลักความ ผู้ใหญชูว่ะ

  เอาไต๋บ้านนี่เซาขึ้นกองเฟือง ตกลงมาตาเหลือง เฮื้อ นะ เฮื้อะ
  ไตบ้านนี่เซาขึ้นฮั้วควาย ตกลงมาเซาฝายขี้มุ (ขี้มูก) กูหวาแล่ว กูหวาแล่ว

  16. ช.ญ.

  เขาอีปิดติดเขาอีโก้เป็นฮูโจ๋โหวมะมีใครปิด
  เซามันเสียวางเมียมาอิ้น เซาปะหลายลิ้น เซาปิ้นหลายกวาม เซาถามหลายขอด
  ทิวหนวด ๆ แมวหาจอดมันเส่าย์เสื้อยืด ปอบ่าว ปึดกึด เส่าย์ส่วงก้นปะ
  เอ้า นะ เฮื้อ นะ เฮือะ ๆ กูหวาแล่ว กูหวาแล่ว                                                          

  17. ช.ญ.

  มายืนอยู่ทำไมหรือไม่เต็มใจเล่น ลมพัดสะบัดเย็น ๆ ขอเชิญมาเล่นรำแคน

  18. ช.ญ.

  รูปหล่อขอเชิญมาเล่น เนื้อเย็นขอเชิญมารำ มองมานัยน์ตาหวานฉ่ำ          

  มองมานัยน์ตาหวานฉ่ำ เชิญมารำกับพี่ นี่เอย

  19. ช.ญ.

  ใกล้เข้ามาอีกนิด ชิด ๆ เข้ามาอีกหน่อย สวรรค์น้อย ๆ อยู่ในวงฟ้อนรำ

  20. ช.ญ.

  รำซักทีเถิดน่ะ สัญญากันว่าจะรำ
  รำหน่อยเถิดนะน้องนะ เออเออเอิงเอย เป็นขวัญตา
  รำหน่อยเถิดนะน้องนะ เออเออเอิงเอย เป็นขวัญใจ

  21. ช.ญ.

  รำเถิดนะแม่ทูนหัว จะมาถือตัวกันอยู่ทำไม
  รำเถิดแม่งามทรัพย์ตำรวจไม่จับ หรอกเอย เอ้า เฮือ นะ เฮือะ กรีกกริ้ว

  22. ช.ญ.

  รักน้องดูดดืมเหมือนน้ำทรายบ่อซึม
  แบกรักเข้ามาเต็มทุ่ง สองกระบุงใหญ่ ๆ
  แบกรักเข้ามาเร่อร่า มาแต่ป่าเลไลย์
  แบกรักเข้ามาร่องแร่งมาแต่แสงอุทัย
  แบกรักเข้ามาเต็มกรอก จะให้ถอยออกอย่างไร เอ้า เฮื้อ นะ เฮือ กรีกกริ้ว

  23. ช.ญ.

  เสี๊ยะ ๆ ๆ ต้มข้าวเปี๊ยะมาเสี๊ยะแกงแหลว แมงวันหัวแขวมาตอมถ้วยข้าว
  บ๋าวผู้เฒ่าเอาไว้ลมผัว อาลัวเอยลมผัวเฮ่าย์แอ่
  บ่อได้แก้ ๆ ป่อแก่ก็เอา ป่อม่ายลุ ติดกรรมสิทธิ์ของเฮา
  ปอม่ายเมียหย่า ตำรามะเฮ่าย์ เอาเอ้า เฮื้อ นะ เฮื้อะ กูหวาแล่ว กูหวาแล่ว

  24. ช.ญ.

  หมอปี๋เอ๋ยอย่าพึ่งเมื่อยแขน หมอแกนเอ๋ยอย่าพึ่งเมื่อยก้อย
  จียกสาวน้อยเฮ่าย์บ่าวหมอแกน เมียหมอปี๋ก้นขี้แง่น ๆ เมียหมอแกนแอวบางร่างน้อย 
  เมียของข้อยขี้มุกาหลัง เอ้า เฮื้อ นะ เฮื้อะ กูหวาแล่ว กูหวาแล่ว

  25. ช.ญ.

  ลอลีลอแหละ ไม่ได้คนนี้ไม่มีผัวแหละ
  ไม่ได้คนหน้าจะคว้าคนหลัง ไม่ได้ไม่ฟังกำลังนี่แหละ

  26. ช.ญ.

  ว่าไปอีหล้าว่าไป ฟ้ามะฆ่าอีหล่าว่าไป
  ฟ้าจะฆ่าเอาปูนมาปิด เอาอิฐมาบังบ่อ เป็นซังอำเภอท่ายาง
  แก้มหยดย้อยผู้สาวจำวัง (ท่าโล้)  เอ้า เฮื้อ นะ เฮื้อะ กูหวาแล่วกูหวาแล่ว

  27. ช.ญ.

  ดีมะดีก็ช่างมันเถอะ มะต้องมา เยาะปีน่องทังหลาย
  เฮื้อนะเฮือะเฮื้อนะเฮือะ กินมะเผือะกินตื่บ(เพิ่ม)ขี้แข้ว
  กินมะแห้วกินแก้ง่วงนอน มาอิ้นกอน กับผู้บ่าวจำวัง (ท่าโล้)
  เอ้า เฮื้อ นะ เฮื้อะ กูหวาแล่ว กูหวาแล่ว

  28. ช.ญ.

  มะปะมะเว้ามาอยู่อึนอือ คือโตตือ คือปอมะหล้าง
  ซึมมะทือมาอยู่อึกอัก หัวใจมักปะนำมะได้
  จู้สั่งไว้มะให้มะนำเภาย์นำเภาย์ เอ้า เฮื้อ นะ เฮื้อะ กูหวาแล่วกูหวาแล่ว

   

  เพลงแกนแล่น (แคนแล่น)

   1. (ชาย) รำมารำมาคนสวยอย่าช้าร่ำไร (ซ้ำ)
  เห็นพี่รำไม่สวยไม่อยากรำด้วยหรืออย่างไร
  เห็นน้องรำสวยพี่อยากรำด้วยออกจะตาย

  2. (หญิง) รำมารำมาคนสวยอย่าช้าร่ำไร (ซ้ำ)
  เห็นน้องรำไม่สวยไม่อยากรำด้วยหรืออย่างไร
  เห็นพี่รำสวยน้องอยากรำด้วยออกจะตาย

  3. ช.ญ. ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มยั่วมาสายตาแลจ้อง
  มองฉันมอง ตัวน้องกระไรหวานฉ่ำ
  หนาวรัก หนาวรักปักใจ เมื่อเราคิดไปหัวใจเพ้อคลั่ง
  น้ำเหนือ บ่าหนาวอุราหนาวรักปักทรวง
  หนาวอุราหนาวรักปักทรวง
  เมื่อแรกรักกันสัญญากันว่าอย่างไร
  ผิดพลาดพลั้งไป ขออภัยเถิดนะแม่คุณ ขออภัยเถิดนะพ่อคุณ

  4. ช.ญ. ต้นตาลโอนเอน สองต้นตาลโอนเอน
  ไปคุยกันอยู่ที่ไหนๆ มาเสียจนสายจนเพล

  5. ช. คอย คอย คอย เจอะสาวน้อยมาสอยดอกแค
  รักกันไม่ทันเหลียวแล รักกันไม่ทันเหลียวแล
  สอยดอกแคไม่แลฉันเลย สอยดอกแคไม่แลฉันเลย

  6. ญ. ต้นยอใบยอแขนงยอยอดยอ (ซ้ำ)
  พระเอกที่อยู่ในหนังสวยเสียจังก็ยังไม่พอ
  ต้นเนียมใบเนียมแขนงเนียมยอดเนียม
  พระเอกที่อยู่ในหนังสวยเสียจังก็ยังไม่พอ
  ต้นซอใบซอแขนงซอยอดซอ (ซ้ำ) พรุ่งนี้จะไปตลาด (ซ้ำ) ไปซื้อกระดาษมาวาดจอมอ

  7. ช.ญ. นกยูงรำแพนนกอีแอ่นนั้นลอยละล่อง
  สาลิกาเลี่ยมทองอยู่ในห้องไหนเอ๋ยเอ่อ เออ เอิงเอย
  เจ้าดอกรักเอ๋ย เอ้า ฮาไฮ้ เจ้าดอกมะนาว คนห่มผ้าขาวรำแน่ไปเลย เอ่อ เอ่อ เออ เอย
  เจ้าดอกรักเอ๋ย เอ้า ฮ้าไฮ้ เจ้าดอกมะเฟือง คนห่มสไบเหลืองรำแน่ไปเลย เอ่อ เอ่อ ......
  เจ้าดอกรักเอ๋ย เอ้าเจ้าดอกมะไฟ คนใส่เสื้อลายรำแน่ไปเลย เอ่อ เอ่อ เออ เอย

  8. ช.ญ. ทิง ทิง ทิง นกกระทิงจับกิ่งดาวเรือง
  อย่ารำเข้าไปใกล้นัก ประเดี๋ยวคนรักเขาจะโกรธเคือง
  คู่รักไม่สำคัญระวังคู่หมั้นเขาจะโกรธเคือง
  คู่หมั้นนั้นไม่เท่าไหร่ ประเดี๋ยวคู่ใจเขาจะโกรธเคือง

  9. ช.ญ. ต้อนไว้ไอ้เสือต้อนไว้ อย่าเข้าไปใกล้ผู้ใหญ่เขาจะว่า
  (ลูกคู่) เขารักเขาใคร่ทำไมเขาล่ะ

  10. ช.ญ. สะเดากลางดอกแตกใบอ่อนเป็นพุ่มเป็นพวง (ซ้ำ)
  สะเดาว่าขมยังไม่เท่ายังไม่เท่าลมชายลวง
  จุดเทียนเวียนวนเรามาสองคนวนเอ๋ยวนเวียน
  หมุนกลับสลับเปลี่ยน เรามาจุดเทียนเวียนเอ๋ยเวียนวน

  11. ช.ญ. ขุดดินพรวนดินปลูกข้าวโพดสาลี
  ปลูกไว้หลาย ๆ เอาไว้ไปขายยายชี
  ยายชี ไม่เอา เอาไปขายที่เพชรบุรี
  เพชรบุรีไม่เอาเอาไปขายเหมาที่ราชบุรี
  เขียวเอ๋ยใบตาลน่ารักน่าวานเสียจริงเอย
  เขียวเอ๋ยใบตองน่ารักน่ามองเสียจริงเอย
  เขียวเอ๋ยใบอุ้ยน่ารักน่าคุ้ยเสียจริงเอย
  เขียวเอ๋ยใบยมน่ารักน่าชมเสียจริงเอย เอ่อ เอ่อ เออ เอย

  12. ญ. รำมา รำมา คนสวยอย่าช้าร่ำไร (ซ้ำ)
  เห็นน้องรำไม่สวย ไม่อยากรำด้วยหรืออย่างไร
  เห็นพี่รำสวยน้องอยากรำด้วยออกจะตาย

  13. ญ. บ่อทินหลอกรำ ทำไมไม่รำออกมา
  ชู้เก่าของเจ้ามาเกิด (ซ้ำ) มารับเอาเถิดเจ้าพ่อแก้วตา

  14. ช.ญ. ศรี ศรี ศรี ศรีแพรอยุธยา
  ใครเก่งใครรำออกมา (ซ้ำ) จะแพ้เขาหนาทำท่าให้ดี

  15. ช.ญ. นกเขามาบินข้ามเขา ไม่ใช่คู่เราไม่อยากแลมอง
  คู่นี้สมกันก็หรือไม่ (ซ้ำ) พวกเราหญิงชายช่วยกันแลมอง

  16. ช.ญ. ดอกจำปี สีจำปาห่มผ้าสีนวลนวล
  ยามเย็นยามเย็นยียวน มาชวนกันเล่นแคนเอย เอ่อ เอ่อ เออ เอย

   17. (หญิง) ลอยมา ลอยมา จากตาลกง
  บวชเรียนได้กี่พรรษา ทำนาได้กี่กระทง
  บอกน้องตามตรง นะพ่อหงส์ทองเอย เอ่อ เอ่อ เออ เอย
         (ชาย) ลอยมา ลอยมา จากตาลกง
  บวชเรียนได้หนึ่งพรรษา ทำนาได้สี่กระทง
  บอกน้องตามตรง แล้วนะแม่หงส์ทองเอย เอ่อ เอ่อ เออ เอย


  เพลงแกนแกร

  (สร้อย) หน่อย น้อย นอย, หน่อย น้อย หน่อย, หน่อย นอย นอย ช้ะ ช้ะ หน่อย น้อย นอย, หน่อย น้อย หน่อย นอย

  1. (หญิง) กิ่งแก้มใบ ใบแก้มกิ่ง (ซ้ำโดยมีลูกคู่ร่วมร้องด้วย)
  เขาไม่รักเราหรอก ชะชะเขาไม่รักเราหรอก เขาแกล้งบอกว่ารักจริง (สร้อย)

  2. (ชาย) พี่รักน้องจริง ๆ เอาปืนมายิงพี่ก็ยอมตาย (ซ้ำ)
  ที่หลังบ้านพี่ยา ชะ ชะ ที่หลังบ้านพี่ยา จะเป็นป่าช้าที่ตาย(สร้อย)

  3. (ชาย) พี่รักน้องมานาน เหมือนปลูกต้นตาลไว้ริมตลิ่ง (ซ้ำ)
  น้ำมันเซาะเสียงดัง ชะ ชะ น้ำมันเซาะเสียงดัง พี่กลัวจะพังเสียจริงจริง (สร้อย)

  4. (หญิง) ยามเมื่อพี่รักน้ำต้มผักยังชมว่าหวาน (ซ้ำ)
  ยามเมื่อพี่ชัง ชะ ชะ ยามเมื่อพี่ชัง คงจะไปนั่งประจาน (สร้อย)

  5. (ชาย) พี่รักน้องจริงหนอจะซื้อสร้อยคอเอามาหมั้นหมาย (ซ้ำ)
  พี่รักน้องจริงแท้ ชะ ชะ พี่รักน้องจริงแท้ นะแม่แพรสีไพร (สร้อย)

  6. (หญิง) น้องรักพี่จริงหนอ มะคำสร้อยคอน้องยังถอดให้ (ซ้ำ)
  กลับไปบ้านแม่ถาม ชะชะ กลับไปบ้านแม่ถาม ว่าตกน้ำหายไป (สร้อย)

  7. (ชาย) พี่รักน้องมานานไม่รู้จะวานใครมาเป็นสื่อ (ซ้ำ)
  นั่งก้มหน้าเจื่อนจาน ชะ ชะ นั่งก้มหน้าเจื่อนจาน  จนชาวบ้านเขาลือ (สร้อย)

  8. (หญิง) พี่รักน้องจริงหรือเขาร่ำลือว่าพี่รักเร่ (ซ้ำ)
  น้องกลัวรักไม่แน่ ชะชะน้องกลัวรักไม่แน่ กลัวเป็นแผลหัวใจ (สร้อย)

  9. (ชาย) พี่รักน้องแท้ ๆ จะซื้อผ้าแพรมาให้น้องห่ม (ซ้ำ)
  หากผ้าแพรมันขาด ชะ ชะ หากผ้าแพรมันขาด พี่กลัวจะบาดหัวนม  (สร้อย)

  10. (หญิง) น้องรักพี่จริงจริงจะซื้อส้วงลิงมาให้พี่ใส่ (ซ้ำ)
  หากส้วงลิงมันขาด ชะ ชะ หากส้วงลิงมันขาดน้องกลัวจะบาดเครื่องใน (สร้อย)

  11. (ชาย) แม่ดอกบัวกลางสระจะบานคอยพระหรือจะบานคอยเณร (ซ้ำ)
  หากจะบานคอยพี่ ชะ ชะ หากจะบานคอยพี่ ไว้บานพรุ่งนี้ตอนเย็น (สร้อย)

  12. (หญิง) โอ๋พ่อปลาท่องโก๋กระโดดจากโหลลงถ้วยกาแฟ (ซ้ำ)
  เจ้าช่างโง่เหลือหลาย ชะ ชะเจ้าช่างโง่เหลือหลาย กระโดดมาตายเป็นแพ เป็นแพ (สร้อย)

  13. (ชาย) พี่บอกให้น้องมีผัวใช่บอกเรื่องชั่วกันเสียเมื่อไหร่ (ซ้ำ)
  หนุ่ม ๆ มีเมียกันหมด ชะชะ หนุ่ม ๆ มีเมียกันหมด ระวังจะอดลิ้มรสผู้ชาย (สร้อย)          

  14. (หญิง) พี่บอกให้น้องมีผัวใช่บอกเรื่องชั่วกันเสียเมื่อไหร่ (ซ้ำ)
  น้องอยากเป็นสาวนาน ๆ ชะชะ น้องอยากเป็นสาวนาน ๆ มันหนักกะบาลหัวใคร (สร้อย)

  15. (ชาย) เธอ ๆ จ๋าไปไหนมาแวะมาที่นี่ (ซ้ำ)
  อย่าได้ตัดกิเลส ชะชะ อย่าได้ตัดกิเลส เมือนพระเวสสันดร (สร้อย)

  16. (หญิง) หากว่าพี่จะบวชไม่มีคู่สวดน้องจะหาให้ (ซ้ำ)
  จะให้พี่บวชนาน ๆ ชะชะ จะให้พี่บวชนาน ๆ  เป็นสมภารรับพวงมาลัย (สร้อย)

  17. (ชาย) แม่มะม่วงพะวงดกอีกาจิกตกเขาลือว่าหวาน (ซ้ำ)
  อยากจะขอซักลูก ชะชะ อยากจะขอซักลูก เอาไว้ปลูกทำพันธุ์ (สร้อย)

  18. (หญิง) พ่อผักกาดลอยคลองจะลอยตามคลองหรือลอยตามคลื่น (ซ้ำ)
  พี่จะลอยตามคลื่น ชะชะ พี่จะลอยตามคลื่น ไปให้หญิงอื่นที่ไหนชม (สร้อย)

  19. (ชาย) ไม่รักพี่ก็ไม่ง้อจะขี่สองล้อไปคลองกระแชง (ซ้ำ)
  ไปหาลูกสาวยายเก็บ ชะชะ ไปหาลูกสาวยายเก็บ ที่ทาเล็บแดง ๆ (สร้อย)

  20. (หญิง) เชิญเถอะนะพ่องามเด็ดหาเมียเมืองเพชรแถวคลองกระแชง (ซ้ำ)
  จะนอนเอาพัดคอยวี ชะชะ จะนอนเอาพัดคอยวี เพราะแมลงหวี่ที่หัวแดง ๆ (สร้อย)

  21. (หญิง) พ่อไก่อูต่ำเตี้ย จะเอาน้องไปเป็นเมีย กลัวจะเสียสกุล (ซ้ำ)
  ดุ่นสะแกหายาก ชะชะ ดุ่นสะแกหายาก น้องกลัวลำบากพ่อคุณ (สร้อย)

  22. (หญิง) พี่บอกให้น้องมีผัว กงการของตัวไปเสียเมื่อใด (ซ้ำ)
  น้องยังไม่อยากจะหา ชะชะ น้องยังไม่อยากจะหา ไปหนักกะลาหัวใคร (สร้อย)

  23. (หญิง) มาแต่ไหนมาได้ จะมาฝากรักไว้ในที่นี่ (ซ้ำ)
  อยู่ทางนี้ว่ารักฉัน ชะชะ อยู่ทางนี้ว่ารักฉัน พอกลับไปบ้านรักเมีย (สร้อย)

  24. (หญิง) น้องรักพี่มานาน ตั้งแต่ตรุษสงกรานต์ปี๋ก่อน (ซ้ำ)
  น้องอยากไปอยู่สักคน ชะชะอยากไปอยู่สักคน  จะบนหัวหมูไถนา (สร้อย)

  25. (หญิง) ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา (ซ้ำ)
  รักอื่นเข้ามาแทรก ชะ ชะ รักอื่นเข้ามาแทรก น้องรักแรกจะต้องลา (สร้อย)

  26. (หญิง) พ่อนุ่งดำห่มดำ ขอหมากกินสักคำก็ว่าไม่มี (ซ้ำ)
  พอคนอื่นมาขอ ชะชะ พอคนอื่นมาขอ พ่อแก้ห่อแบ่งทันที (สร้อย)

  27. (หญิง) พ่อนกเอี้ยงเสียงน้อย ขึ้นไปจับต้นอ้อยร้องอ้ออีเอี้ยง (ซ้ำ)
  พอลมพัดมาหน่อย ชะชะ พอลมพัดมาหน่อย ก็ตกต้นอ้อยคอเอียง (สร้อย)

  28. (ชาย) พี่รักน้องจริงแต๊ จะให้พ่อแม่พี่มาสู๊ขอ (ซ้ำ)
  ค่าตัวน้องมันแพง ชะชะ ค่าตัวน้องมันแพง พี่กลัวเงินแต่งจะไม่พอ (สร้อย)

  29. (หญิง) พ่อมะม่วงพวงดก อีกาจิ้งจกก็ชมว่าหวาน (ซ้ำ)
  อยากจะลองสักลูก ชะชะ อยากจะลองสักลูก จะเอาไปปลูกทำพันธุ์ (สร้อย)

  30. (หญิง) พ่อมะขามพวงดก อยู่นครนายกเขาลือว่าหวาน (ซ้ำ)
  ถ้าน้องได้กินสักฟัก ชะชะ น้องได้กินสักฟัก น้องจะรักไปจนตาย (สร้อย)

  31. (ชาย) ลอยละลิ่วปลิวมา ปลิวมาในวงรำแคน (ซ้ำ)
  ท่าโล้ของเรานี้หนอ ชะ ชะ ท่าโล้ของเรานี้หนอ รูปก็หล่อหัวใจก็งาม (สร้อย)

  32. (ชาย) วันทองเป็นคนสองใจ เชื่อไม่ได้หัวใจวันทอง (ซ้ำ)
  ตัดใบตองหมายจะรองเลือด (ซ้ำ) เอามีดมาเชือดให้เชือดไหลนอง (สร้อย)

  33. (หญิง) กลัวไม่จริงไม่จังหรอกกระมังพ่อวัวชะเหลิง (ซ้ำ)
  เห็นตัวแม่วิ่งมา อ้อ เห็นตัวแม่วิ่งมา กลัวจะบ้าตามเชิง (สร้อย)

  34. (ชาย) ยามเมื่อว่ารัก น้ำต้มผักก็ลือว่าหวาน
  โอ้แม่ลำเอน ชะชะ โอ้แม่ลำเอน จะหวานเย็นไปซักกี่วัน (สร้อย)

  35. (หญิง) พ่อผักบุ้งเดือนห้า พอได้น้ำท่าแล้วลืมน้ำฝน (ซ้ำ)
  เขาไปรักคนรวย ชะ ชะ เขาไปรักคนรวย เขาลืมสาวสวยคนจน (สร้อย)

  36. (ชาย) แม่ผักบุ้งเดือนห้า พอได้น้ำท่าแล้วลืมน้ำฝน (ซ้ำ)
  พี่มันเป็นคนจน ชะชะ พี่มันเป็นคนจน น้องจึงไม่สนทนา  (สร้อย)

  37. (หญิง) น้องรักพี่มานาน ตั้งแต่พระพานยังไม่สร้างปฐม (ซ้ำ)
  น้องรักพี่ตั้งแต่เล็ก ชะชะ น้องรักพี่ตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่เป็นเด็กกินนม (สร้อย)

  38. (ชาย) พี่รักน้องมานาน ตั้งแต่พระพานยังไม่สร้างปฐม (ซ้ำ)
  พี่รักน้องตั้งแต่เล็ก ชะชะ พี่รักน้องตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่เป็นเด็กกินนม (สร้อย)

  39. (ชาย) ไม่รักพี่ก็ไม่ฝืนขี้เกียจตัดฟืนให้น้องอยู่ไฟ (ซ้ำ)
  ต้นสะแกหายาก ชะชะ ต้นสะแกหายาก  กลัวลำบากหัวใจ (สร้อย)

   

  เพลงแคนระบำ

  1. (หญิง) เอ๋ยพ่อเอียงเชียงหาผัวกระเหรี่ยงเอาไว้ขายพริก (ซ้ำ)
  กลิ่นหอมโชยมาเมื่อได้เวลาสายัณห์
  เมฆน้อยลอยกั้น เมฆน้อยลอยมากั้น
  มาใกล้กันฉันก็รักเธอ มาใกล้กันฉันก็รักเธอ

  2. (ชาย) เอ๋ยช่อจำปีฉันรักคนนี้ฉันจึงได้มา (ซ้ำ)
  กลิ่นหอมโชยมาเมื่อได้เวลาสายัณห์
  เมฆน้อยลอยกั้น เมฆน้อยลอยมากั้น
  มาใกล้กันฉันก็รักเธอ มาใกล้กันฉันก็รักเธอ

  3. (หญิง) เอ๋ยช่ออัญชันนาน ๆ พบกันฉันจึงได้มา (ซ้ำ)
  กลิ่นหอมโชยมาเมื่อได้เวลาสายัณห์
  เมฆน้อยลอยกั้น เมฆน้อยลอยมากั้น
  เธอมาใกล้กันฉันก็รักเธอ มาใกล้กันฉันก็รักเธอ

  4. (ชาย) เอ๋ยช่อดอกรัก หัวอกจะหักเสียแล้วหล่อนจ๋า(ซ้ำ)
  กลิ่นหอมโชยมาเมื่อเวลาสายัณห์
  เมฆน้อยลอยกั้น เมฆน้อยลอยมากั้น
  มาใกล้กันให้ฉันรักเธอ มาใกล้กันให้ฉันรักเธอ

  5. (หญิง) เอ๋ยช่อจงกล ฉันรักทุกคนฉันจึงได้มา (ซ้ำ)
  กลิ่นหอมโชยมาเมื่อเวลาสายัณห์
  เมฆน้อยลอยกั้น เมฆน้อยลอยมากั้น
  มาใกล้กันให้ฉันรักเธอ มาใกล้กันให้ฉันรักเธอ

  นางสำราญ  บุญน้อย บ้านท่าโล้ จังหวัดเพชรบุรี

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.