ปริศนาคำทายของภาษาไทยโซ่งแปลและให้ความหมายโดยอาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม (2553)

  อะไรเอ่ย

  ปริศนาคำทายของไทยโซ่ง และคำแปล

  เฉลย

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  จิงเจ้าเห็น  กำมาเสีย

  ตอนเช้าเห็น  เย็นมาหาย

  พระอาทิตย์

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  กระบุงอยู่เนาะ  กะแซะอยู่กวง

  กระบุงอยู่นอก  สาแหรกอยู่ใน

  มะขาม

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  บ่แดงไปเที่ยว  บ่เขียวอยู่เฮือน

  นายแดงไปเที่ยว  นายเขียวอยู่บ้าน

  พริก

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ตั๊งเนาะเป็นพระ  ตั๊งกวงเป็นชี

  ข้างนอกเป็นพระ  ข้างในเป็นชี

  กล้วย

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  เด็กน้อยไว้จุกแกะ

  เด็กน้อย  ไว้ผมจุก

  ข้าวโพด

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ฟันไม้เหลาะ  กะเทาะฮอดแก่น 

  ฮอดแผ่นดินสอ  ฮอดบ่อนำใส

  ฟันไม้ผุ  ทะลุถึงแก่น 

  ถึงแผ่นดินดำ  ถึงน้ำบ่อใส

  มะพร้าว

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  สี่เหลี่ยมเทียมพระจัน

  สี่เหลี่ยมเทียมพระจันทร์

  โบสถ์

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ตางนี้ก็เขา  ตางนี้ก็เขา  เฮือสำเภาลอดได้

  ทางนี้ก็เขา  ทางนี้ก็เขา  เรือสำเภาลอดได้

  กระสวยทอผ้า

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  สองแม่ลิง          จิงกันเอาะ

  หน้าสองแม่ลิง   ชิงกันออกหน้า

  เท้าสองข้าง

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  โก๊กมันตอเล่มถู  ใบมันปูเตมน้ำ

  โคนมันเท่าตะเกียบ  ใบมันเพียบเต็มน้ำ

  กอบัว

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ขี่หุ้มไส้

  ขี้หุ้มไส้

  เทียน

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  เจอหุบตอกะบอก       เถาะเอาะมาตอกะด้ง

  ตอนหุบเท่ากระบอก  คลี่ออกเท่ากระด้ง

  ร่ม

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  วัดสวยบ่มีพระอยู่

  วัดสวยไม่มีพระอยู่

  ศาลพระภูมิ

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ลุตี     เอมมันฮ้อง

  ลูกตี   แม่มันร้อง

  ระฆัง

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ก้นเปียะหัวแดง

  ก้นเปียกหัวแดง

  บุหรี่

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  กินอิ่มแล้ว  กอดกอกันนอน

  กินอิ่มแล้ว  กอดคอกันนอน

  ถ้วยคว่ำรวมกัน

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  เหยือหุ้มกะดุ

  เนื้อหุ้มกระดูก

  ปากกับฟัน

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  โก๊กมันตอลำเฮือ     ใบห่อเกือบ่ได่

  โคนมันเท่าลำเรือ    ใบห่อเกลือไม่ได้

  ต้นมะขาม

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ดำปื๊ดปื่อ    ถึสะบือฮ้องปัง

  ดำสนิท      ดีดแล้วร้องปัง

  ปืน

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

   

  แก้ผ้าลงโป๊ง       กะโจนลงน้ำ

  แก้ผ้าลงโคลน    กระโจนลงน้ำ

  กล้วยทอด

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  มักก็จูบ    บ่มักก็จูบ

  รักก็จูบ    ไม่รักก็จูบ

  หอยขม

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  อี๊ลี่        สี่หู

  นางลี้    มีสี่หู

  มุ้ง

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  บ่ดำน้อย      กินหญ้าเหม็ดโตง

  ไอ้ดำน้อย    กินหญ้าหมดทุ่ง

  เคียวเกี่ยวข้าว

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  โก๊กมันอยู่กาวัด  ปายมันปาดบ้านปาดเมือง

  โคนมันอยู่ที่วัด   ปลายมันพาดบ้านพาดเมือง

  กลองเพล

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ลุสัปปะดนอิ่นก้นเอม

  ลูกซุกซน เล่นก้นแม่

  ลูกกุญแจ

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ขยุกๆเขย่าๆ    เข้าบ่เข้าเอามือจำเบิ่ง

  ขยุกๆเขย่าๆ    เข้าไม่เข้าเอามือคลำดู

  ลับมีด

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  หักกอ   กินไส้

  หักคอ   กินไส้

  อ่องข้าวเหนียว

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  อ่องแอ้งอยู่ก้องขา  ของแม่ยิงมัก

  ร่องแร่งอยู่ที่ใต้ขา  เป็นของที่ผู้หญิงรัก

  ไม้ที่ใช้เหยียบขณะทอผ้า

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ยังน้อยนุ่งผ้า   เหยอมาบ่มีผ้านุ่ง

  ยังเล็กนุ่งผ้า    โตมาไม่มีผ้านุ่ง

  ต้นไผ่   หน่อไม้

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  เอมมันฮ้องอี๊ๆ    ลุมันปี๊อ่อต่อ

  แม่มันร้องอี๊ๆ      ลูกอ้วนพีขาวผ่อง

  ที่ปั่นฝ้าย

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ลายเอ๋งานฮ้าย        ลายน้อยงานดี

  ลายมากงานร้าย     ลายน้อยงานดี

  เสื้อฮี

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  มะมีตาอยู่กวงน้ำ

  ไม่มีตา อยู่ในน้ำ

  หอย

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  เจ๊กน้อยลุกก๊าเมืองมันมา   มีแต่ตาบ่มีเม็ด

  จีนน้อยจากบ้านเมืองมา     มีแต่ตาไม่มีเม็ด

  สับปะรด

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ไอ้กอเต้นทนหนาว    ไอ้กอยาวทนฮ้อน

  ไอ้คอสั้นทนหนาว     ไอ้คอยาวทนร้อน

  กระบวย   ทัพพี

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ตั๊งก่องเป็นทุก        ตั๊งเต๊งดีใจ

  ข้างล่างเป็นทุกข์     ข้างบนดีใจ

  คนสุ่มปลา

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  หีบน้อยใส่ผ้าเหลือง   โกนตั๊งเมืองไขบ่เอาะ

  หีบน้อยใส่ผ้าเหลือง    คนทั้งเมืองไขไม่ออก

  ไข่

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  มะมีขน อยู่กวงน้ำ

  ไม่มีขนอยู่ในน้ำ

  ปลาไหล

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  มะมีตา อยู่กวงน้ำ

  ไม่มีตาอยู่ในน้ำ

  หอยกาบ

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  ก๊กมันตอก้น เบามันตกฮอดดิน

  โคนเท่ากัน ใบตกถึงดิน

  ตะไคร้

  โตฮังเล้ย

  อะไรเอ่ย

  กกตอเข็ม เบาเต็มแม่น้ำ

  โคนเท่าเข็ม ใบเต็มแม่น้ำ

  ผักแว่น

   

  แหล่งข้อมูลปริศนาคำทาย (โตฮังเล้ย)

  นางบิง   ทองคงหาญ          ปราชญ์ชาวบ้าน
  นายคำ    ทองคงหาญ ปราชญ์ชาวบ้าน
  นางสำราญ สระทองโต๊ะ        ปราชญ์ชาวบ้าน
  นางปัน  ทองดอนเกรื่อง    ปราชญ์ชาวบ้าน
  นางสิน  สัยวงษ์   ปราชญ์ชาวบ้าน
  นางทิ้ง   ทองเต่าหมก ปราชญ์ชาวบ้าน
  นายพรม ทองคงหาญ   ปราชญ์ชาวบ้าน

   

   

   

   

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.