โครงการการจัดการเอกสารและข้อมูลภาษาไทยโซ่งโดยสามารถแบ่งข้อมูลตัวบทที่จัดเก็บได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบทที่เป็นรูปแบบการพูดคนเดียว (monologue-like)ตัวบทที่มีรูปแบบเชิงการสนทนา (dialogue-like)

   ตัวอย่างตัวบทที่มีรูปแบบการพูดคนเดียว

  - ตัวบทประวัติศาสตร์เรื่องเล่า ได้แก่ ประวัติชุมชนไทยโซ่งในพื้นที่เก็บข้อมูล ประวัติ

  กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง

  - ตัวบทเรื่องเล่า ได้แก่ นิทาน ตำนาน

  นิทาน และตำนานได้จากการเก็บรวบรวมและบันทึกโดยนายสุธาวี กลิ่นอุบล (2552) สำนวนที่เก็บรวบรวมข้อมูลนิทานมุขปาฐะที่หมู่บ้านท่าโล้ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (ฟังไฟล์เสียงนิทานบ้านท่าโล้)

  นิทานปรัมปรา

                                  - เรื่องมะหูดแสนเปา

                                  - เรื่องอีหล่อนอีหลำ

                                  - เรื่อง ต๊าวนางหม

  นิทานชีวิต

                                  - เรื่องต้าวคูลูนางอั้ว

  นิทานประจำถิ่นหรือตำนานประจำถิ่น

                                  - เรื่องประวัติบ้านท่าโล้

                                  - เรื่องตำนานมิดข้าว

                                  - เรื่องตำนานเลข 7

                                  - เรื่องกบกินเบือน

  นิทานอธิบายเหตุ

                                  - เรื่องจ๊างกะมดแดง

                                  - เรื่องโตหมากะโตแมว

                                  - เรื่องบ้ออานบ้อเอน

  นิทานคติ

                                  - เรื่องลุงหัวล้านชอบยอ

                                  - เรื่องแก้วสารพัดนึก

                                  - เรื่องแมม่ายกะปอม่าย

                                  -เรื่องรวยเพราะฮา

                                  - เรื่องบ้อกูบ้อกี

  นิทานขำขันหรือมุขตลก

                                  - เรื่องอ้ายแมญิงหยะไหล้ลุเขือยก๊นฉลาด

                                  - เรื่อง เป็ดแดง

                                  - เรื่องก๊นแต่จ๋าว

                                  - เรื่องไอ้เสากิ๋ว

                                  - เรื่องไอ้เสือ

                                  - เรื่องไกวเข้าหี

                                  - เรื่องมะเห้าเสียทีปอจาย

                                  - เรื่องผัวเมียมะถึกัน

                                  - เรื่องแมลุ

  นิทานศาสนา

                                  - เรื่องทำไมจึงเรียกว่า “นาค”

  นิทานเรื่องผี

                                  - เรื่องผีแมจู๊

                                  - เรื่องโป่งห้าพราน

   ตัวอย่างตัวบทที่มีรูปแบบเชิงการสนทนา

  - บทสนทนา ทั้งบทสนทนาที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น  บทสนทนาระหว่างหมอเสนเรือน กับเจ้าภาพจัดงานเสนเรือน การพูดคุยในครอบครัว ในวงเพื่อน บทสนทนาระหว่างผู้ร่วมงานในพิธีเสนต่างๆ

  - การสัมภาษณ์ หรือการพูดคุยเชิงสัมภาษณ์ ทั้งที่มีรูปแบบกึ่งกำหนดคำถามและไม่มีการกำหนดคำถาม ตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์แนวทางในการสืบทอดการเป็นหมอเสนผู้ต้าว หมอเสนผู้น้อย การสืบทอดการเป็นแม่มดในพิธีเสน การสืบทอดการเป็นเขยในพิธีศพ

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.