ชุมชนไทยโซ่งที่จังหวัดนครปฐมอยู่ที่อำเภอ 4อำเภอ ได้แก่ อำเภอกำแพงแสน อำเภอ ดอนตูม อำเภอบางเลน และอำเภอเมือง

  ชุมชนไทยโซ่งที่อำเภอกำแพงแสนมีจำนวนมากที่สุดคือ 8ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งกระพังโหม ทุ่งขวาง กระตีบ ห้วยม่วง สระสี่มุม สระพัฒนา ดอนข่อย และรางพิกุล ชุมชนที่มีจำนวนหมู่บ้านไทยโซ่งมากที่สุดคือตำบลสระสี่มุม คือ ประมาณ 14 หมู่บ้าน โดยมี หมู่ 6บ้านเสืออีด่าง ซึ่งมีวัดลาดปลาเค้า เป็นศูนย์กลางของชาวไทยโซ่ง รองลงมาคือ ตำบลสระพัฒนา และตำบลดอนข่อย

  ชุมชนไทยโซ่งที่อำเภอดอนตูมอยู่ที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนพุทรา และตำบลลำลูกบัว ที่ตำบลดอนพุทรา บ้านหัวถนน (หมู่ 1, 6, 8, 10) เป็นชุมชนที่อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี ที่ตำบลลำลูกบัว ชุมชนไทยโซ่งอยู่บ้านแหลมกระเจา

  ชุมชนไทยโซ่งที่อำเภอบางเลนมี 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางปลา ตำบลดอนตูม ตำบลไผ่หูช้างและตำบลบางหลวง ชุมชนไทยโซ่งที่ตำบลบางปลามีจำนวนหมู่บ้านมากที่สุด รองลงมาคือตำบลดอนตูมและตำบลไผ่หูช้าง ที่หมู่ 5บ้านไผ่หูช้างเป็นที่ทำการของสมาคมไทดำ (ประเทศไทย)

  ชุมชนไทยโซ่งที่อำเภอเมืองมีอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านดอนทราย ตำบลสระกระเทียม และที่หมู่ 7 บ้านดอนขนาก และหมู่ 9 บ้านสะแกราย

  แผนที่แสดงบริเวณที่มีการใช้ภาษาไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.