การแต่งกายของชาวไทยโซ่งมีรูปแบบการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งชายหญิงโซ่งนิยมแต่งชุดสีดำหรือสีครามเข้ม ในอดีตชาวไทยโซ่งแต่งกายแบบของตนเองทั้งในชีวิตประจำวันและในพิธีกรรมต่างๆ แต่ในปัจจุบันจะพบเห็นการแต่งการแบบชาวไทยโซ่งดั้งเดิมในหมู่ผู้สูงอายุชาวไทยโซ่งเท่านั้น ส่วนหนุ่มสาวแต่งกายตามสมัยนิยมและอาจมีการแต่งกายแบบเดิมในโอกาสพิเศษ เช่นในพิธีกรรมต่างๆ ในงานประเพณีสงกรานต์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีชุมชนไทยโซ่ง นอกจากนี้ในชุมชนไทยโซ่งบางชุมชน ได้มีการประยุกต์เครื่องแต่งกายของไทยโซ่งเพื่อให้สะดวกในการสวมใส่และเข้ายุคสมัย  การทอผ้ายังพบในบางชุมชน เช่น ที่บ้านหัวถนน ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ที่หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน และที่หมู่ 9 บ้านสะแกราย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีกลุ่มทอผ้าสำหรับใช้เอง และจำหน่ายแก่ผู้สั่งทอทั่วไป นอกจากการทอผ้าแล้วยังมีการปักหมอนลายดอกแปดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยโซ่ง

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.