ผู้หญิงชาวไทยโซ่งใช้เครื่องประดับที่ทำจากวัสดุ เงิน นาก และทอง แต่จะนิยมวัสดุที่ทำจากเงินมากกว่า เครื่องประดับในเว๊บไซด์นี้ได้มาจากการรวบรวม และบรรยายโดยนายสุธาวี กลิ่นอุบล เยาวชนไทยโซ่งชุมชนบ้านท่าโล้ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (2552)

    

    

   

  รูปแสดงการใส่เครื่องประดับของไทยโซ่ง

   

  เครื่องประดับที่ใช้โดยทั่วไปของชาวไทยโซ่งมีดังต่อไปนี้

   

  บ้องหู, กระบังหู

   
  1. ชื่อวัตถุ
  บ้องหู, กระบังหู (ภาษาถิ่นไทยโซ่ง)
  ต่างหู (ภาษาไทยกลาง)
  2. แหล่งผลิต/แหล่งใช้/แหล่งพบ
  บ้านท่าโล้ หมู่ 5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  3. หน้าที่ใช้สอย
  เป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงไทยโซ่ง
  4. โอกาสที่ใช้
  ใช้สวมใส่ทั่วไปเพื่อความสวยงามทำนา
  5. การออกแบบ
   
  ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3เซนติเมตร
  วัสดุ เงิน
  สี ขาวขุ่น ๆ
  ลวดลาย -
  ลักษณะผิว ขรุขระ
  สิ่งประกอบ -
   
  6. วิธีประดิษฐ์
  ไม่ทราบขั้นตอนในการประดิษฐ์ เพราะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันไม่มีคนประดิษฐ์แล้ว
  7. ความเชื่อ
  -
  8. ความเป็นมา
  -
  9. สภาพการณ์ปัจจุบัน
  ในปัจจุบันผู้หญิงชาวไทยโซ่งหมู่บ้านท่าโล้ไม่ได้สวมใส่บ้องหูกันแล้ว
  10. ข้อมูลอื่น ๆ
   
   
   
   
  1. ชื่อวัตถุ
  เปาะแขน (ภาษาถิ่นไทยโซ่ง)
  กำไลแขน (ภาษาไทยกลาง)
  2. แหล่งผลิต/แหล่งใช้/แหล่งพบ
  บ้านท่าโล้ หมู่ 5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  3. หน้าที่ใช้สอย
  เป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงไทยโซ่ง 
  4. โอกาสที่ใช้
  ใช้สวมใส่ทั่วไปเพื่อความสวยงาม
  5. การออกแบบ

  ขนาด เส้นรอบวงระมาณ 3 เซนติเมตร
  วัสดุ เงิน
  สี ขาวขุ่น ๆ
  ลวดลาย -
  ลักษณะผิว เรียบ
  สิ่งประกอบ -
   
  6. วิธีประดิษฐ์
  ไม่ทราบขั้นตอนในการประดิษฐ์ เพราะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันไม่มีคนประดิษฐ์แล้ว
  7. ความเชื่อ
  หญิงไทยโซ่งจะใช้เปาะแขนหล่อเสนเวลาเสนเฮือน เพื่อเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพราะลูกผู้หญิงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สืบผีหรือสืบสกุล
  8. ความเป็นมา
  -
  9. สภาพการณ์ปัจจุบัน
  ในปัจจุบันผู้หญิงชาวไทยโซ่งหมู่บ้านท่าโล้จะสวมใส่เปาะแขนในงานเทศกาลรื่นเริง    ต่าง ๆ เช่น งานบุญประเพณีไทยโซ่ง พิธีเสนเฮือน เป็นต้น
  10. ข้อมูลอื่น ๆ
   
   
   
   
  1. ชื่อวัตถุ
  เปาะแกง (ภาษาถิ่นไทยโซ่ง)
  กำไลข้อเท้า (ภาษาไทยกลาง)
  2. แหล่งผลิต/แหล่งใช้/แหล่งพบ
  บ้านท่าโล้ หมู่ 5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  3. หน้าที่ใช้สอย
  เป็นเครื่องประดับสำหรับเด็กๆ 
  4. โอกาสที่ใช้
  ใช้สวมใส่ทั่วไปเพื่อความสวยงาม
  5. การออกแบบ

  ขนาด เส้นรอบวงระมาณ 2 เซนติเมตร
  วัสดุ เงิน
  สี ขาวขุ่น ๆ
  ลวดลาย -
  ลักษณะผิว เรียบ
  สิ่งประกอบ -
   
  6. วิธีประดิษฐ์
  ไม่ทราบขั้นตอนในการประดิษฐ์ เพราะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันไม่มีคนประดิษฐ์แล้ว
  7. ความเชื่อ
  8. ความเป็นมา
  -
  9. สภาพการณ์ปัจจุบัน
  ในปัจจุบันชาวไทยโซ่งหมู่บ้านท่าโล้ไม่ได้สวมใส่เปาะแกงให้กับเด็ก ๆ กันแล้ว เปลี่ยนไปใส่กำไลข้อเท้าตามสมัยนิยมแบบไทย
  10. ข้อมูลอื่น ๆ
   
   
   
   
   
  1. ชื่อวัตถุ
  เข็มขัดทึบ (ภาษาถิ่นไทยโซ่ง)
  เข็มขัดเงิน (ภาษาไทยกลาง)
  2. แหล่งผลิต/แหล่งใช้/แหล่งพบ
  บ้านท่าโล้ หมู่ 5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  3. หน้าที่ใช้สอย
  เป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิง – ผู้ชาย ไทยโซ่ง
  4. โอกาสที่ใช้
  ใช้สวมใส่ทั่วไป
  5. การออกแบบ

  ขนาด กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร
  วัสดุ เงิน
  สี ขาวขุ่น ๆ
  ลวดลาย -
  ลักษณะผิว ขรุขระ
  สิ่งประกอบ -
   
  6. วิธีประดิษฐ์
  ไม่ทราบขั้นตอนในการประดิษฐ์ เพราะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันไม่มีคนประดิษฐ์แล้ว
  7. ความเชื่อ
  8. ความเป็นมา
  -
  9. สภาพการณ์ปัจจุบัน
  ในปัจจุบันชาวไทยโซ่งหมู่บ้านท่าโล้ไม่ได้สวมใส่เปาะแกงให้กับเด็ก ๆ กันแล้ว เปลี่ยนไปใส่กำไลข้อเท้าตามสมัยนิยมแบบไทย
  10. ข้อมูลอื่น ๆ
   
   
   
   
  1. ชื่อวัตถุ
  สายพานหลา (ภาษาถิ่นไทยโซ่ง)
  สายพานหลา (ภาษาไทยกลาง)
  2. แหล่งผลิต/แหล่งใช้/แหล่งพบ
  บ้านท่าโล้ หมู่ 5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  3. หน้าที่ใช้สอย
  เป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงไทยโซ่ง 
  4. โอกาสที่ใช้
  ใช้สวมใส่ทั่วไปเพื่อความสวยงาม
  5. การออกแบบ
   
  ขนาด ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร
  วัสดุ เงิน
  สี ขาวขุ่น ๆ
  ลวดลาย -
  ลักษณะผิว ขรุขระ
  สิ่งประกอบ -
   
  6. วิธีประดิษฐ์
  - ไม่ทราบขั้นตอนในการประดิษฐ์ เพราะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันไม่มีคนประดิษฐ์แล้ว
  7. ความเชื่อ
  -
  8. ความเป็นมา
  -
  9. สภาพการณ์ปัจจุบัน
  ในปัจจุบันชาวไทยโซ่งหมู่บ้านท่าโล้จะสวมใส่สายพานหลาในโอกาสสำคัญ ๆ หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ เช่น งานบุญประเพณีไทยโซ่ง
  10. ข้อมูลอื่น ๆ
   
   
   
   
  1. ชื่อวัตถุ
  ไม้ขัดเกล้า (ภาษาถิ่นไทยโซ่ง)
  ปิ่นปักผม (ภาษาไทยกลาง)
  2. แหล่งผลิต/แหล่งใช้/แหล่งพบ
  บ้านท่าโล้ หมู่ 5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  3. หน้าที่ใช้สอย
  ผู้หญิงไทยโซ่งใช้สำหรับขัดผมปั้นเกล้า
  4. โอกาสที่ใช้
  ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป
  5. การออกแบบ

  ขนาด ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
  วัสดุ เงิน
  สี ขาวขุ่น ๆ
  ลวดลาย -
  ลักษณะผิว เรียบ
  สิ่งประกอบ -
   
  6. วิธีประดิษฐ์
  - ทำด้วยเงินตีเป็นแท่งยาวแหลมเท่าตะเกียบหรือเล็กกว่านั้น แล้วงอทำเป็นสองขา
  7. ความเชื่อ
  -
  8. ความเป็นมา
  -
  9. สภาพการณ์ปัจจุบัน
  ในปัจจุบันหญิงสาวชาวไทยโซ่งหมู่บ้านท่าโล้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ขัดเกล้า เพราะไม่ได้ไว้ทรงผมปั้นเกล้ากัน ส่วนใหญ่จะพบเห็นในเฉพาะคนแก่ ๆ เท่านั้น
  10. ข้อมูลอื่น ๆ
   
   
   
   
  1. ชื่อวัตถุ
  หมะเงิน (ภาษาถิ่นไทยโซ่ง)
  กระดุมเงิน (ภาษาไทยกลาง)
  2. แหล่งผลิต/แหล่งใช้/แหล่งพบ
  บ้านท่าโล้ หมู่ 5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  3. หน้าที่ใช้สอย
  ใช้ติดกับเสื้อไท เสื้อก้อม 
  4. โอกาสที่ใช้
  ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป
  5. การออกแบบ

  ขนาด เส้นรอบวงประมาณ 1.5 เซนติเมตร
  วัสดุ เงิน
  สี ขาวขุ่น ๆ
  ลวดลาย ลายตามแบบโบราณของไทยโซ่ง
  ลักษณะผิว ขรุขระ
  สิ่งประกอบ -
   
  6. วิธีประดิษฐ์
  - ไม่ทราบขั้นตอนในการประดิษฐ์ เพราะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันไม่มีคนประดิษฐ์แล้ว
  7. ความเชื่อ
  - ชาวไทยโซ่งเชื่อว่าชายใดที่ติดกระดุมเสื้อถี่ๆหรือติดกระดุมมากแสดงว่าบ้านมีฐานะ
  - การติดกระดุมเสื้อนิยมติดเป็นเลขคี่
  - ชายใดที่ติดกระดุมเสื้อไม่ผิดสามารถเลือกเป็นสามีได้
  8. ความเป็นมา
  -
  9. สภาพการณ์ปัจจุบัน
  ในปัจจุบันชาวไทยโซ่งหมู่บ้านท่าโล้ไม่ค่อยมรกระดุมเงินแท้ ๆ ใช้ติดเสื้อแล้ว เพราะจำหน่ายหมด เปลี่ยนเป็นกระดุมอลูมิเนียมแทน
  10. ข้อมูลอื่น ๆ
   
   
   
   
  1. ชื่อวัตถุ
  เปาะกอ (ภาษาถิ่นไทยโซ่ง)
  กำไลคอ (ภาษาไทยกลาง)
  2. แหล่งผลิต/แหล่งใช้/แหล่งพบ
  บ้านท่าโล้ หมู่ 5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  3. หน้าที่ใช้สอย
  ใช้ห้อยคอประดับเพื่อความสวยงาม 
  4. โอกาสที่ใช้
  ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป
  5. การออกแบบ

  ขนาด เส้นรอบวงประมาณ 1.5 เซนติเมตร
  วัสดุ เงิน
  สี ขาวขุ่น ๆ
  ลวดลาย -
  ลักษณะผิว เรียบ
  สิ่งประกอบ -
   
  6. วิธีประดิษฐ์
  - ไม่ทราบขั้นตอนในการประดิษฐ์ เพราะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันไม่มีคนประดิษฐ์แล้ว
  7. ความเชื่อ
  -
  8. ความเป็นมา
  -
  9. สภาพการณ์ปัจจุบัน
  ในปัจจุบันจะเห็นชาวไทยโซ่งหมู่บ้านท่าโล้ใส่กำไลคอในเทศกาลงานสำคัญ เช่น งานบุญประเพณีไทยโซ่ง
  10. ข้อมูลอื่น ๆ
   

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.