กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาไทยโซ่งอาศัยอยู่ใน 7จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสุพรรณบุรี ดังแสดงในแผนที่จังหวัดที่เป็นชุมชนดั้งเดิมของไทยโซ่งและมีชาวไทยโซ่งอาศัยอยู่มากที่สุดคือ จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาชาวไทยโซ่งได้อพยพไปอาศัยอยู่บริเวณจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดที่มีไทยโซ่งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากรองจากเพชรบุรีคือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร ตามลำดับ ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี มีไทยโซ่งอาศัยอยู่ประปราย

  แผนที่แสดงบริเวณที่มีการใช้ภาษาไทยโซ่ง

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.