ชุมชนไทยโซ่งมีอยู่ใน 6 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 1) อำเภอท่าม่วง 2) อำเภอท่ามะกา 3) อำเภอด่านมะขามเตี้ย 4) อำเภอพนมทวน 5) อำเภอห้วยกระเจา และ 6) อำเภอหนองปรือ

  อำเภอท่าม่วงมีชุมชนไทยโซ่งหรือไทยทรงดำอยู่ที่ตำบลรางสาลี่ หมู่ 1 บ้านลำขุนไทย

  อำเภอท่ามะกา มีชุมชนไทยโซ่งที่เป็นชุมชนเข้มแข็ง ยังคงมีผู้นำและกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบไทยโซ่งอยู่ที่ตำบลพระแท่น หมู่ 8 บ้านหมอสอ

  ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย มีชุมชนไทยโซ่งอยู่ที่ตำบลด่านมะขามเตี้ย หมู่ 10 บ้านท่าพลับและตำบลกลอนโด หมู่ 3 บ้านแหลมทอง

  ชุมชนไทยโซ่งในอำเภอพนมทวน มีที่ตำบลรางหวาย หมู่ 6 บ้านดอนเตาอิฐ เป็นชุมชนไทยโซ่งที่เข้มแข็งอีกชุมชนหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

  อำเภอห้วยกระเจา มีชุมชนไทยโซ่งอยู่ที่ตำบลสระลงเรือ หมู่ 3 บ้านห้วยยาง และหมู่ 4 บ้านหนองบัวหิ่ง

  ชุมชนไทยโซ่งในอำเภอหนองปรืออยู่ที่ ตำบลสมเด็จเจริญ หมู่ 3 บ้านห้วยแม่ระวาง และตำบลหนองปรือ หมู่ 11 บ้านหนองใหญ่

  นอกจากนี้ ยังมีชุมชนมอญที่อำเภอเลาขวัญ อาศัยอยู่กระจัดกระจายที่ตำบลหนองโสน

  แผนที่แสดงบริเวณที่มีการใช้ภาษาไทยโซ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.