ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งในจังหวัดสมุทรสงครามอาศัยอยู่ในพื้นที่ 2 ตำบล ใน 2 อำเภอ คือ หมู่ 6 บ้านบางปืน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และหมู่ 3 บ้านดอนสาม ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที

  จากแผนที่จะให้เห็นว่าพื้นที่ตำบลนางตะเคียน และตำบลดอนมะโนรา มีพื้นที่ติดต่อกัน จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งในพื้นที่ พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง 4-5 ครัวเรือนในตำบลนางตะเคียน อพยพมาจากตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าชุมชนไทยโซ่งตำบลดอนมะโนราเป็นชุมชนดั้งเดิมไทยโซ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

  แผนที่แสดงบริเวณที่มีการใช้ภาษาไทยโซ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.