ไทยโซ่งหรือไทยทรงดำเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี พบการกระจายตัวในหนาแน่นในอำเภออู่ทองและอำเภอสองพี่น้อง ชาวไทยโซ่งยังสามารถพบได้ในหลายหมู่บ้านของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภอบางปลาม้า จากแผนที่แสดงให้เห็นว่าไทยโซ่งในเขตอำเภออู่ทองตั้งถิ่นฐานที่ตำบลดอนมะเกลือและตำบลบ้านดอนเกือบทั้งตำบล ตำบลหนองโอ่งพบหลายหมู่บ้าน ตำบลสระยายโสมที่บ้านโซ่ง ในเขตอำเภอสองพี่น้องพบที่ตำบลดอนมะนาวเกือบทั้งตำบล ตำบลบางเลนที่บ้านลาดมะขาม และตำบลบ้านโพธิ์ที่บ้านดอนไฟไหม้ พื้นที่เขตอำเภอเมืองที่ตำบลบางกุ้งทั้งตำบล ตำบลแม่แตงบางหมู่บ้าน อำเภอหนองหญ้าไซพบประชากรไทยโซ่งในหลายหมู่บ้านที่ตำบลหนองขาม  ที่อำเภอบางปลาม้าพบที่ตำบลวังน้ำเย็น บ้านดอนโก เป็นต้น ชาวโซ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีการรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติสืบมา ในแต่ละปีไทยโซ่งจะจัดงานประเพณีสำคัญช่วงหลังวันสงกรานต์ โดยจะเชิญชาวไทยโซ่งจากที่อื่นร่วมงานประเพณี หมู่บ้านที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหมู่บ้านโซ่งที่เข้มแข็งมีที่บ้านดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง และบ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง

  แผนที่แสดงบริเวณที่มีการใช้ภาษาไทยโซ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

   

  ที่มา: สมทรง บุรุษพัฒน์ สุจริตลักษณ์ ดีผดุง สุมิตรา สุรรัตน์เดชา ปัทมา พัฒน์พงษ์ ณรงค์ อาจสมิติ และ พิเชฐ สีตะพงศ์. 2554. การใช้ภาษาและทัศนคติต่อภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สร้างสื่อ

   

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.