กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งเป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี มีความพยายามในการฟื้นฟู และรักษาภาษาวัฒนธรรมของตนเองเป็นอย่างมาก ชาวไทยโซ่งมีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี แต่ที่รวมตัวกันหนาแน่น คือ ที่อำเภอเขาย้อยในทุกตำบล มีผู้นำชุมชนอยู่ที่ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย มีการเรียนการสอนภาษาวัฒนธรรมไทยโซ่งในโรงเรียนวัดหนองปรง และโรงเรียนเขาย้อย นอกจากนี้ยังกระจายตัวอยู่ทั่วไปในอำเภอเมือง ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ ตำบลไร่โคก ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม ตำบลป่าเด็ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ตำบลท่าไม้รวก ตำบลกลัดหลวง ตำบลท่ายาง ตำบลวังไคร้ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายางโดยที่อำเภอท่ายางมีผู้นำชุมชนของชาวไทยโซ่ง ไทยพวน และไทยเวียงอยู่ มีการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นพื้นที่สามลาว คือ ลาวโซ่ง ลาวพวน และลาวเวียง 

  แผนที่แสดงบริเวณที่มีการใช้ภาษาไทยโซ่งในจังหวัดเพชรบุรี

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.