ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งในจังหวัดสมุทรสาครอาศัยอยู่ในพื้นที่  2 ตำบล คือ ตำบลหนองสองห้อง และตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว โดยกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ดังนี้ หมู่ 2 บ้านคลองสามัคคี หมู่ 4 บ้านโรงหมู่ใน หมู่ 5 บ้านกลาง หมู่ 6 บ้านดอน หมู่ 7 บ้านสองห้อง หมู่ 8 บ้านสองห้องใน ตำบลหนองสองห้อง, หมู่ 1 บ้านโรงเข้ หมู่ 3 บ้านดอนสะแก หมู่ 4 บ้านโคกหลวง หมู่ 5 บ้านดอนลาว หมู่ 7 บ้านดอนลาวใหม่ หมู่ 8 บ้านดอนนา ตำบลโรงเข้

  ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งทั้งสองพื้นที่นี้เป็นชุมชนไทยโซ่งที่มีความเข็มแข็งด้านจำนวนประชากรและด้านประเพณี วัฒนธรรม ที่ยังคงดำรงความเป็นไทยโซ่ง ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยโซ่งกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งชุมชนหนองสองห้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในพื้นที่ คือโรงเรียนวัดหนองสองห้อง ผู้นำชุมชน และคนในชุมชน 

  แผนที่แสดงบริเวณที่มีการใช้ภาษาไทยโซ่งในจังหวัดสมุทรสาคร

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.